هم استانی پنجشنبه 24 دی 1394 12:41 ق.ظ نظرات ()


گروه استان ها- سمنان- رئیس سازمان قضائی 
نیروهای مسلح استان یكی از شرایط اصلی ترویج قانون گرایی در جامعه را قانونمندی پلیس عنوان و تاكید كرد: رعایت كامل قانون از سوی ماموران انتظامی اقتدار ناجا را افزایش می دهد.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، "علی صفریان" در "جمع كاركنان 

فرماندهی انتظامی شهرستان سرخه" قانون را مایه حیات تمامی اجتماعات انسانی توصیف كرد.

وی قانون مداری را ویژگی بارز پلیس جمهوری اسلامی ایران عنوان و

 خاطرنشان كرد: باید با آموزش مستمر و آگاهی بخشی به كاركنان به خصوص مامورانی كه با مردم برخورد دارند، سطح قانونمندی را افزایش دهیم.

"صفریان" قانون را تنها ملاك و سنجش قضاوت و ارزیابی معرفی كرد و گفت: رعایت حقوق شهروندی از مصادیق بارز قانونمندی و حفظ آن به مصلحت هر جامعه ای است.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سمنان یكی از شرایط اصلی ترویج قانون گرایی در جامعه را قانونمندی پلیس عنوان و تاكید كرد: رعایت كامل قانون از سوی ماموران انتظامی اقتدار ناجا را افزایش می دهد

خبرنگارافتخاری شهروند شهرستان سرخه