هم استانی چهارشنبه 21 تیر 1391 07:08 ب.ظ نظرات ()

درب ورودی مجموعهبسطام از شمال و شمال غربی به استان گلستان، از جنوب به شهرستان شاهرود، از مغرب به سلسله جبال البرز و شهر مجن و روستاهای نكارمن و تاش و از سمت مشرق به منطقه میامی و دشت محدود می شود.